มอบอุปกรณ์ความปลอดภัย จ.พิษณุโลก ProsecureShop : ศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัย

กิจกรรม : มอบอุปกรณ์ความปลอดภัย จ.พิษณุโลก

    เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา โปรซีเคียวได้มอบอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กองทัพ ภาคที่3 จ.พิษณุโลก

ณ ห้องคชรัตน์ 1 บก.ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรฯ จว.พ.ล

เวลา : 2016-07-06Call Center

02 513 4330

เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 8:15น. ถึง 17:00น.

ติดต่อเรา

บริษัท โปรซีเคียว จำกัด (สำนักงานใหญ่)
444 อาคารโอลิมเปียไทยพลาซ่า ชั้น 4
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310