งานสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ประจำปี2560 ProsecureShop : ศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัย

กิจกรรม : งานสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ประจำปี2560

        เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัท โปรซีเคียว จำกัด ทำร่วมในการออกบูธ ซึ่งจัดขึ้นของหน่วยงานธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ มีบริษัทเข้าร่วมจำนวน 25 บริษัท ซึ่งภายในงานมีการแนะนำและแจกผลิตภัณฑ์ตัวอย่างคุณภาพ ครอบคลุมหลายกลุ่ม ตั้งอต่กลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า และระบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอาหารและการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยวัตถุประสงค์ เพื่อสานพลังร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทย เข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โดยทาง โดยบริษัท โปรซีเคียว นำสินค้าตัวอย่าง ที่นำมาแจก  เป็นแว่นตานิรภัยจาก 3M ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีกับบุคคลที่สนใจร่วมไปถึงกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่มาเข้าร่วมในงานครั้งนี้

เวลา : 2017-03-20



Call Center

02 513 4330

เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 8:15น. ถึง 17:00น.

ติดต่อเรา

บริษัท โปรซีเคียว จำกัด (สำนักงานใหญ่)
444 อาคารโอลิมเปียไทยพลาซ่า ชั้น 4
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310