ศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัย

PROSECURE

หมวดสินค้า Normal

FAEL20945D

เครื่องสำรองไฟฉุกเฉินรองรับการใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น มีหน้าจอแสดงผล Auto test ตั้งค่าการทดสอบด้วยตัวเองได้ทุก 30วัน / 180วัน หลอดไฟ LED ให้ความสว่างได้เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 50W ระยะเวลาสำรองไฟได้นาน 2.5 ชม. ส่องสว่างได้ไกลถึง 20 เมตร รับประกันแผงวงจรและหลอด LED 5ปี แบตเตอรี่ 2ปี

FAEL20945S

เครื่องสำรองไฟฉุกเฉินสุดประหยัด หลอดไฟ LED ให้ความสว่างเทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 50W ปริมาณแสงสว่างคงที่ตลอดชั่วโมงการใช้งาน ระยะเวลาสำรองไฟได้นาน 2.5 ชม. ส่องสว่างได้ไกลถึง 20 เมตร รับประกันแผงวงจรและหลอด LED 5ปี แบตเตอรี่ 2ปี

FAEL22545S

เครื่องสำรองไฟฉุกเฉินรูปทรงกะทัดรัด น้ำหนักเบอเพียง 2 กิโลกรัม สะดวกต่อการใช้งาน หลอดไฟLED ส่องสว่างได้ไกลถึง 10 เมตร ปริมาณส่องสว่างคงที่ตลอดการใช้งาน ระยะเวลาสำรองไฟได้นาน 7 ชม. รับประกันแผงวงจรและหลอด LED 5ปี แบตเตอรี่ 1ปี

FASLS1

ชนิดSlimline Typecแบบด้านเดียว รูปทรงกะทัดรัด ติดตั้งแบบฝังฝ้าหรือแขวนลอย แผ่นป้ายทำจากอะคลิลิค หลอดไฟ LED ให้ปริมาณแสงสว่างคงที่ตลอดชั่วโมงการใช้งาน ระยะเวลาสำรองไฟได้นาน 2 ชม. รับประกันแผงวงจรและหลอด LED 5ปี แบตเตอรี่ 2ปี

FASLS2

ชนิดSlimline Typeแบบสองด้าน รูปทรงกะทัดรัด ติดตั้งแบบฝังฝ้าหรือแขวนลอย แผ่นป้ายทำจากอะคลิลิค หลอดไฟ LED ให้ปริมาณแสงสว่างคงที่ตลอดชั่วโมงการใช้งาน ระยะเวลาสำรองไฟได้นาน 2 ชม. รับประกันแผงวงจรและหลอด LED 5ปี แบตเตอรี่ 2ปี

FASLT1

ชนิดTube Typeแบบด้านเดียว รูปทรงทันสมัย ติดตั้งได้ 4 รูปแบบ ทั้งผนัง, ฝ้า, เพดาน และแขวนลอย แผ่นป้ายทำจากอะคริลิค ให้ปริมาณแสงสว่างคงที่ตลอดชั่วโมงการใช้งาน ระยะเวลาสำรองไฟได้นาน 2ชม. รับประกันแผงวงจรและหลอด LED 5ปี แบตเตอรี่ 2ปี

FASLT2

ชนิดTube Typeแบบสองด้าน รูปทรงทันสมัย ติดตั้งได้ 4 รูปแบบ ทั้งผนัง, ฝ้า, เพดาน และแขวนลอย แผ่นป้ายทำจากอะคริลิค ให้ปริมาณแสงสว่างคงที่ตลอดชั่วโมงการใช้งาน ระยะเวลาสำรองไฟได้นาน 2ชม. รับประกันแผงวงจรและหลอด LED 5ปี แบตเตอรี่ 2ปี

FNAS500S

อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง โดยแจ้งเตือนเมื่อเกิดควัน สำหรับติดตั้งในห้องนอน ห้องรับแขก ไม่ต้องเดินสายในการติดตั้ง