ศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัย

FSE1050305

990 ฿

เครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง ขนาด 5 ปอนด์ Fire rating 3A-5B พร้อมขารัดถังชุบ Zinc ป้องกันสนิมสาหรับติดตั้ง เหมาะสาหรับติดตั้งในรถยนต์ ใช้งาน
พร้อมจำหน่าย PROSECURE Fire extinguisher ดาวน์โหลด สเปค