ศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัย

FSE1150620

1,590 ฿

เครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ สามารถใช้ได้ทั่วไป ใช้งานได้ง่าย และปลอดภัย สามารถดับไฟได้ทุกประเภท

พร้อมจำหน่าย PROSECURE Fire extinguisher ดาวน์โหลด สเปค