ศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัย

FSEC105

2,390 ฿

** ยังไม่รวม VAT **

เครื่องดับเพลิงClean Agent หรือเครื่องดับเพลิงชนิดเหลวระเหยบรรจุด้วยสารดับเพลิงชนิด NON CFC ขนาด 5 ปอนด์

พร้อมจำหน่าย PROSECURE Fire extinguisher ดาวน์โหลด สเปค