ศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัย

FSEC110

3,590 ฿

** ยังไม่รวม VAT **

เครื่องดับเพลิงClean Agent หรือเครื่องดับเพลิงชนิดเหลวระเหยบรรจุด้วยสารดับเพลิงชนิด NON CFC ขนาด 10 ปอนด์

พร้อมจำหน่าย PROSECURE Fire extinguisher ดาวน์โหลด สเปค