ศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัย

FSEC115

4,990 ฿

** ยังไม่รวม VAT **

เครื่องดับเพลิงClean Agent หรือเครื่องดับเพลิงชนิดเหลวระเหยบรรจุด้วยสารดับเพลิงชนิด NON CFC ขนาด 15 ปอนด์

พร้อมจำหน่าย PROSECURE Fire extinguisher ดาวน์โหลด สเปค