ศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัย

Avigilon

หมวดสินค้า Gate Barrier

12W-H3-4MH-DO1

4x 3 MP, Outdoor Multisensor camera, 2.8-8mm f/1.3

2.0-H3-B2

2.0 Megapixel (1080p) Day/Night, 3-9mm f/1.2 P-iris lens

2.0C-H4A-D1-IR

2.0 Megapixel (1080p) WDR, LightCatcher, Day/Night, Indoor Dome, 3-9mm f/1.3 P-iris lens, Integrated
IR, Self-Learning Video Analytics

5.0L-H4A-BO1-IR

5.0 Megapixel, LightCatcher, 4.3-8mm f/1.8 P-iris lens, Integrated IR, Self-Learning Video Analytics

Software ACC 5 Core HD Network

ACC 5 Core HD Network Video Management Software

Software ACC 5 Enterprise HD Network

ACC 5 Enterprise HD Network Video Management Software

Software ACC 5 Standard HD Network

ACC 5 Standard HD Network Video Management Software