ศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัย

INNEKT Gate Barrier

หมวดสินค้า Gate Barrier

ZBG6306

Gate Barrier
-boom 6m
-Boom support
-Mounting plate
-Control box with 2 remotes
-Anti-crash boom

ZBGAAC01

Anti-collision Mechanism for ZBG6306

ZBGABA06

Straight boom arm for ZBG6306

ZBGAG180

Ground Induction Coil (180M per roll)

ZBGAL220

Loop Detector AC220V, 50HZ, 2 OUTPUTRELAYS(10A/AC220V)

ZBGARC23

Remote Control Frequency:433.92MHz,fixed code or rolling code for ZBG6306

ZBLRR01

Long Range Reader for ZBG6306