ศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัย

INNEKT Gate Barrier

สินค้าหมวด INNEKT Gate Barrier Gate Barrier

รุ่นสินค้า ภาพสินค้า รายละเอียด Spec ราคา(บาท)
ZBG6306

Gate Barrier
-boom 6m
-Boom support
-Mounting plate
-Control box with 2 remotes
-Anti-crash boom


39,590
ZBGAPC33

Photo cell : IR33


670
ZBGAG180

Ground Induction Coil (180M per roll)


5,490
ZBGABA06

Straight boom arm for ZBG6306


3,600
ZBGAL220

Loop Detector AC220V, 50HZ, 2 OUTPUTRELAYS(10A/AC220V)


1,440
ZBGARC23

Remote Control Frequency:433.92MHz,fixed code or rolling code for ZBG6306


290
ZBLRR01

Long Range Reader for ZBG6306


15,730
ZBLRC01

Card for ZBG6306


350
ZBGAAC01

Anti-collision Mechanism for ZBG6306


1,190