ศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัย

ฝ่ายเทคนิค

02 274 1389 กด 4
- แจ้งปัญหาการใช้งาน
- ให้ความช่วยเหลือ
- ตั้งแต่เวลา 08:15น. ถึง 17:00น. ในวันเวลาทำการ

ขั้นตอนการแจ้งปัญหาการใช้งาน

  • ต้องเป็นสินค้าของทางบริษัท หรือ มีสติ๊กเกอร์ ของ(ZYNEK), (iNNEKT), (PROSECURE)
  • แจ้งอาการเบื้องต้นให้ ทางเจ้าหน้าที่รับทราบ
  • แจ้งข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ หรือ เตรียมพร้อมโปรแกรมสำหรับ Remote ระยะไกล กรณีตั้งค่าต่างๆ
  • โปรแกรมสำหรับรีโมทระยะไกลฟรี (ดาวน์โหลด AnyDesk) สำหรับ Microsoft Windows (XP, 7, 8.x, 10) Version 3.1.1 (32 & 64 Bit)

  • สินค้าที่อยู่นอกเหนือการให้ความช่วยเหลือ

    • สินค้าที่ไม่ใช่ของทางบริษัท
    แจ้งซ่อมสินค้า